arrow_drop_up arrow_drop_down

Case "Women Power"

vrouwelijk leiderschap, een onbenut potentieel

Informatie over de case

De vraag:

“We willen meer vrouwen in leidinggevende posities”


Essentie:

we laten de vrouwen in ons bedrijf werken als mannen en daarom hebben weinig vrouwen (echt) trek in een leidinggevende positie.


Centraal thema:

als we vrouwelijke kwaliteiten en voorkeuren durven omarmen dan wordt “vrouwen in de leiding” een logisch gevolg.

Het programma


 • Enquete (0-meting) onder alle vrouwelijke medewerkers voor het achterhalen van de wensen en zorgen m.b.t. kansen voor vrouwen in leidinggevende posities
 • Ronde tafel sessies met vrouwen én mannen in het bedrijf voor het bespreken van de uitkomsten en het formuleren van de randvoorwaarden
 • Tweedaagse training met de leiding t.b.v. de mogelijkheden en consequenties van “meer vrouwen in de leiding”, mede a.d.h.v. “opstellingen” (systemisch werk) en “het paard als spiegel” (feedback op intenties).
 • Cultuurdag (bedrijfsevent) in ‘t teken van “vrouwelijk leiderschap” ….(mooi dat het uiteindelijk helemaal niet meer over vrouwen of mannen ging J)
 • ‘Coach-the-coach’ training voor leiding t.b.v. het stimuleren van “vrouwelijk leiderschap”
 • Dag-trainingen voor alle leidinggevenden t.b.v. het uitdragen en benutten van “vrouwelijk leiderschap” in de teams
 • Enquete (1-meting) voor het meten van het effect

Het resultaat welke behaald is

 • Verbeterde ‘work-life balance’ bij gelijkblijvend aantal FTE
 • Introductie flexwerken (sindsdien 30% flex-werktijd voor bijna alle medewerkers)
 • Vier nieuwe (vrouwelijke!) leidinggevenden binnen een jaar
 • 1-meting gaf aan dat men de sfeer nu vertrouwelijker en aangenamer vindt, doch zeer productief.