arrow_drop_up arrow_drop_down

Case "Meer inzet gewenst"

Ik doe het voor jou omdat jij het ook voor mij doet

Informatie over de case

De vraag:
“We willen meer inzet en flexibiliteit bij de medewerkers zien”;

Essentie:
men heeft niet genoeg voor elkaar over en niemand zet de eerste stap naar verandering

Centrale thema:
initiatief en moed worden prioriteit in de beoordeling van ieder, ook voor de leiding

Het programma

  • Online ‘test’ voor het opstellen van ieders ‘Persoonlijke Stijl Analyse’
  • Tweedaagse training op locatie met het doel om, voor ieder individu, vast te stellen wat zijn/haar belangrijkste uitdaging vormt om te komen tot initiatief en moed, en wat hij/zij daar primair aan kan doen
  • Tweedaagse training voor de leiding met dezelfde doelstelling als bij voorgenoemde tweedaagse, o.b.v. de feedback uit die voorgenoemde training
  • Coaching programma voor alle deelnemers; twee sessies van een uur + een praktijk opdracht voor ieder. Doel: reflectie op persoonlijke uitdaging in de praktijk en borgen van het trainingsresultaat.
  • Bedrijfsevent; via subgroepen delen van ieders proces en resultaat en op ludieke wijze komen tot de nieuwe kernwaarden waarmee het resultaat voor iedereen geborgd zou worden.

Het resultaat welke behaald is

  • Hogere scores in medewerkers tevredenheidsonderzoek
  • Output per afdeling 20% gestegen
  • Hoger management gehalveerd (meer taken gedelegeerd naar lijnmanagers)
  • Overuren met 10% gedaald.