+31 (0)6 5262 1751 info@bewustcompetent.nl

“What lies beneath is what
makes the surface

Visie op leren

Je leert wat je nodig hebt in de uitdagingen die je tegenkomt. Dat gaat redelijk als je het moet leren, omdat je genoeg zult doen om te “overleven”. Dat gaat heel goed als je er sterk naar verlangt. BC focust op leren gebaseerd op verlangen. De weg er naartoe verloopt voor ieder individu anders. Misschien heb je eerst wat op te ruimen om je weg vrij te maken, misschien kun je meteen je onbenut potentieel en talent veel meer gaan benutten.

Urgentie en feedback vormen daarbij de kritieke succesfactoren om effectief te leren. Immers, als je voelt dat het nodig is en iets of iemand maakt dat ongezouten duidelijk dan kom je in beweging. En als je in beweging komt dan doe je ervaring op en zullen de (kleine) successen je motiveren om door te gaan en meer te willen. En als je er echt mee kunt verbinden dan weet je zeker dat er iets gebeurt en waarschijnlijk blijft gebeuren.

Methodieken, werkwijze en bronnen

Met een rugzak vol ervaring en kennis is het niet zo belangrijk om de methode of theorie te gaan uitleggen. Er is genoeg om mee te werken, vrijwel geen theorie of methode is me vreemd.

De werkwijze daarentegen maakt het verschil. In een maatwerk aanpak zal het daarom steeds beginnen met het stellen van de juiste vragen en het (samen) maken van de juiste keuzes. Het enige wat telt is: het moet voor je werken en alleen het resultaat telt.

De aanpak en het programma zal dus altijd in dienst staan van het beste resultaat. Daarom doe ik (doen we) regelmatig wat anders dan wat men oorspronkelijk zocht of verwachtte, gewoon omdat het beter blijkt.

Ik baseer mijn aanpak, al dan niet i.s.m. andere experts, op het gedachtengoed van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), ‘Systemisch werk’ (alles maakt onderdeel uit van een “systeem” met de dynamieken die daaruit voort komen), Jung (gedragsprofielen), de meest effectieve communicatie modellen, veel ervaring als manager en ook, niet te vergeten, heel veel levenservaring.

De meeste opdrachten die BC verzorgt hebben betrekking op:

 • Talent- en Leiderschap Ontwikkeling
 • Team effectiviteit
 • Leiding geven en coachen
 • Verkoop verbetering/optimalisatie
 • Persoonlijke coaching

Wat BC bijzonder maakt

“Het gaat om de vent en niet de tent”, “we willen die vrouw, niet het gebouw”; gevleugelde uitspraken die aangeven dat het uiteindelijk draait om de persoon die het doet. BC is een organisch gevolg van leren en ontdekken als persoon. Dat heeft geleid tot werken vanuit m’n kracht en tot het ontmoeten van bijzondere mensen die bijzondere gaven en talenten hebben. Dat resulteert in projecten bij klanten, gebaseerd op de inzet van talenten die het resultaat versterken. Kortom, we doen bijzondere dingen met bijzondere mensen, wat leidt tot bijzondere resultaten.

Feedback blijft de basis en daarom geven we daar ook bijzonder veel aandacht aan. Zo werken we met paarden (als jouw spiegel), met een politie onderhandelaar (dan voel je wat ‘onderhandelen’ met je doet), met een “geluks coach” en bezield acteur, en verder met ieder die een bijzondere bijdrage kan leveren aan het resultaat. De lijst van tevreden klanten, van groot tot klein in diverse branches spreekt wellicht het meest tot de verbeelding.

Praktijkvoorbeelden en oplossingen

De vraag:
“We willen meer inzet en flexibiliteit bij de medewerkers zien”;

Essentie:
men heeft niet genoeg voor elkaar over en niemand zet de eerste stap naar verandering

Centrale thema:
initiatief en moed worden prioriteit in de beoordeling van ieder, ook voor de leiding

Programma:

  • Online ‘test’ voor het opstellen van ieders ‘Persoonlijke Stijl Analyse’
  • Tweedaagse training op locatie met het doel om, voor ieder individu, vast te stellen wat zijn/haar belangrijkste uitdaging vormt om te komen tot initiatief en moed, en wat hij/zij daar primair aan kan doen
  • Tweedaagse training voor de leiding met dezelfde doelstelling als bij voorgenoemde tweedaagse, o.b.v. de feedback uit die voorgenoemde training
  • Coaching programma voor alle deelnemers; twee sessies van een uur + een praktijk opdracht voor ieder. Doel: reflectie op persoonlijke uitdaging in de praktijk en borgen van het trainingsresultaat.
  • Bedrijfsevent; via subgroepen delen van ieders proces en resultaat en op ludieke wijze komen tot de nieuwe kernwaarden waarmee het resultaat voor iedereen geborgd zou worden.

Resultaat:

  • Hogere scores in medewerkers tevredenheidsonderzoek
  • Output per afdeling 20% gestegen
  • Hoger management gehalveerd (meer taken gedelegeerd naar lijnmanagers)
  • Overuren met 10% gedaald.

De vraag:
“We willen meer renderende klanten”

Essentie:
we geven teveel weg en zijn bang om klanten te confronteren met onze voorwaarden

Centrale thema:
ik mag voorwaarden stellen om winstgevende samenwerking te creëren.

Programma:

  • Avondsessies met binnen- en buitendienst om “de waarheid” op tafel te krijgen; wat kan beter/anders en wat kunnen we doen om elkaar daarin te helpen.
  • Tweedaagse training op locatie om belemmerende overtuigingen versus veranderen helder te krijgen, inclusief een sessie met de “politie onderhandelaar” om persoonlijke weerstand te ontdekken
  • Online platform gelanceerd voor het delen van ervaringen en het voorleggen van praktijk cases/vraagstukken t.b.v. het samen vinden van oplossingen
  • Een dag training met de leiding om de feedback en inzichten te vertalen naar constructieve randvoorwaarden voor “anders en beter werken”
  • “Coach the coach” training voor leidinggevenden en (informele) teamleiders t.b.v. het voortzetten en stimuleren van de (meer assertieve) wijze van werken met klanten.
  • Training “Oplossingsgericht verkopen en onderhandelen” voor alle verkoop buitendienst medewerkers.
  • Kwartaal meetings/sessies voor het evalueren van de resultaten en het delen van succesvolle voorbeelden.
  • Coaching van de leidinggevenden (2 sessies van 2 uur pp) t.b.v. borging van het trainingsresultaat in de praktijk.

Resultaat:

  • Minder klanten maar meer winst
  • Outsourcing van enkele diensten en producten
  • Ziekteverzuim binnen de verkoop-binnendienst 20% gedaald.
  • Acquisitie- en accountplannen voor het nieuwe jaar goed en concreet onderbouwd
  • “Happy people”

De vraag:
“We willen veranderen van leiderschapsstijl; meer coachend dan leidend”

Essentie:
we zijn van oudsher een hierarchisch geleid bedrijf en de huidige generatie medewerkers raakt daardoor gedemotiveerd.

Centrale thema:
we moeten, als leiding, de controle durven loslaten en meer gaan vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de talenten van onze medewerkers.

Programma:

 • Brainstorm sessie (middag) over de consequenties van de huidige leiderschapsstijl en de mogelijke uitkomsten van de gewenste stijl
 • Ronde tafel sessies met medewerkers, met dezelfde aanpak als in voorgenoemde brainstorm sessie. Doel: feedback vergaren.
 • Online ‘test’ voor het opstellen van ieders (leiders) ‘Persoonlijke Stijl Analyse’
 • Middag sessie voor het delen van de stijl analyses en het vaststellen van het team profiel
 • Tweedaagse sessie op locatie voor het vaststellen van ieders persoonlijke uitdaging binnen de gewenste verandering en de teamafspraken die nodig zijn voor het effectief in gang zetten van de gewenste verandering. O.a. met inzet van de workshop “Het paard als spiegel van je gedrag” en de “bezielde acteur” (als medewerker).
 • “Coach the coach” training voor de managers en leidinggevenden
 • Bedrijfsevent met gastspreker over “Bezieling en coachend leiderschap”
 • Kwartaal sessies met medewerkers voor reflectie op de verandering.
 • Werklunches met de leiding voor feedback uit de voorgenoemde sessies.

Resultaat:

 • Verloop van medewerkers <30jr. van 30% gedaald naar 5%
 • Output per afdeling 10% gestegen bij gelijkblijvende bezetting, zonder overuren.
 • Medewerkers tevredenheidsscore m.b.t. het leiderschap van 4 naar 8 (schaal 1-10)
 • “Happy people” ………..(deliver beter results J).

De vraag:
“We willen meer vrouwen in leidinggevende posities”

Essentie:
we laten de vrouwen in ons bedrijf werken als mannen en daarom hebben weinig vrouwen (echt) trek in een leidinggevende positie.

Centraal thema:
als we vrouwelijke kwaliteiten en voorkeuren durven omarmen dan wordt “vrouwen in de leiding” een logisch gevolg.

Programma:

  • Enquete (0-meting) onder alle vrouwelijke medewerkers voor het achterhalen van de wensen en zorgen m.b.t. kansen voor vrouwen in leidinggevende posities
  • Ronde tafel sessies met vrouwen én mannen in het bedrijf voor het bespreken van de uitkomsten en het formuleren van de randvoorwaarden
  • Tweedaagse training met de leiding t.b.v. de mogelijkheden en consequenties van “meer vrouwen in de leiding”, mede a.d.h.v. “opstellingen” (systemisch werk) en “het paard als spiegel” (feedback op intenties).
  • Cultuurdag (bedrijfsevent) in ‘t teken van “vrouwelijk leiderschap” ….(mooi dat het uiteindelijk helemaal niet meer over vrouwen of mannen ging J)
  • ‘Coach-the-coach’ training voor leiding t.b.v. het stimuleren van “vrouwelijk leiderschap”
  • Dag-trainingen voor alle leidinggevenden t.b.v. het uitdragen en benutten van “vrouwelijk leiderschap” in de teams
  • Enquete (1-meting) voor het meten van het effect

Resultaat:

   • Verbeterde ‘work-life balance’ bij gelijkblijvend aantal FTE
   • Introductie flexwerken (sindsdien 30% flex-werktijd voor bijna alle medewerkers)
   • Vier nieuwe (vrouwelijke!) leidinggevenden binnen een jaar
   • 1-meting gaf aan dat men de sfeer nu vertrouwelijker en aangenamer vindt, doch zeer productief.

Personal coaching, mijn favoriet

Coaching blijkt iedere keer de meest effectieve werkvorm voor verandering en leren, want:

 • er is geen “ruis” mogelijk; het is jij en de coach, alle censuur en belemmering door omstandigheden valt weg
 • de tijd wordt maximaal benut; het gaat alleen over jou, alles wat we doen is voor jou bedoeld
 • we komen sneller tot de essentie omdat het veilig is om het daarover te hebben
 • je zult meer gecommitteerd zijn om het doel te bereiken omdat je daar persoonlijke afspraken over maakt met de coach
 • er kan nog beter geanticipeerd worden op wat je echt nodig blijkt te hebben; maximale flexibiliteit mogelijk.
 • de resultaten blijken, vrijwel altijd, fundamenteel en blijvend. Ook als deze in eerste instantie confronterend en uitdagend blijken te zijn.

Coaching Succesformule:

De ervaring leert dat 3 sessies van twee uur meestal voldoende en heel effectief is. Het doel is immers om z.s.m. zélf te leren anders om te gaan met de situatie en/of je talent meer te gaan benutten. Je ontvangt per sessie een verslag; praktisch en concreet. Kortom, geen onbestemde trajecten met steeds meer sessies. Wél later contact over het effect in de praktijk op de lange termijn.

Kosten:  € 1050, excl. de reiskosten en de btw., inclusief de intake en de verslagen. Ps., ook hier wordt, indien relevant, gewerkt met de inzet van paarden (€50 meerkosten!). > 500 mensen gingen je al voor.

Andere bijzondere tools

Persoonlijke Stijl Analyses (kleurenprofiel)

Hoogste betrouwbaarheid en herkenning én met het uniek ‘Commercieel Profiel’ als extra bijlage (in samenwerking met Q4profiles)

MBO onderwijs bevoegdheid

Volledige en formele MBO onderwijs bevoegdheid i.s.m. Fairfield training & coaching 

Relatie- en (Key) Accountmanagement methodieken

Relatie- en (Key) Accountmanagement methodieken en formats (louter o.b.v. “best practice”)

Organisatie opstellingen

Systematisch kijken naar complexe vraagstukken, nieuwe invalshoeken en “ongebruikelijke” interventies

Over mij en anderen

Ik ben een man van de praktijk, trotse vader van vier kinderen, passie voor paarden en een echt “mensen-mens”. Ik heb jarenlange ervaring in het bedrijfsleven bij verschillende gerenommeerde bedrijven, waaronder Unilever. Mijn pad verliep van vertegenwoordiger tot manager en beleidsontwikkelaar. Al m’n kennis en ervaring is gebaseerd op studie enerzijds en vooral proefondervindelijk ervaren anderzijds. Zowel in de positieve als de negatieve zin. Je kunt mij het beste typeren met de woorden: pragmatisch, gevoelig, sensitief, resultaatgericht en ‘naïef’. Dat compenseer ik graag door samen te werken met mensen die zeer complementair zijn en toch vooral authentiek en kwetsbaar durven zijn. We hebben immers niet de wijsheid in pacht; je kunt alleen maar doen wat je heel graag doet en daarom meestal goed kunt.

Ik werk vaak en graag samen met Theo Hamaekers (oprichter van “Inspiration4you”), Kees Hartveld (bezield acteur en gelukscoach), Johan Visser (politie onderhandelaar/-opleider), Gert Jan van Wijk (“the world we work in”).

Daarnaast beschik ik over een actief netwerk van inspirerende gastsprekers en –trainers.

We hebben allemaal één ding gemeen; we gaan voor de essentie en het ultieme resultaat.

Tevreden klanten

Tevreden klanten:

Unilever (in alle divisies, sinds 2004 tot heden), KPN (incl. Telfort), Nestlé, Nationale Nederlanden, Vacanceselect.nl, ABN AMRO, BDO Accountants & adviseurs, PWC, Schneider Electric, AKZO Nobel, C1000 (inmiddels JUMBO Supermarkten), Sligro, Mc Cain, Bavaria, Zwanenberg, Johma salades ……… en nog meer grote organisaties.

Maar ook; Reinders Onderwijs, BIP Toys & Candy, illy caffe, ITW Welding, Boerman Transport, Christeyns Laundry Technology, en diverse andere mooie namen in het MKB.

Kortom, veel verschillende en inspirerende opdrachtgevers in zowel binnen- als buitenland, ook in BeNeLux verband (NL/Fr-talig) én nooit kortstondig of eenmalig !

Enkele reacties:

Het werken met paarden:

De ervaring
Het is mijn beurt in de paardenbak. Open tegemoet treden neem ik mij voor. Een wijs besluit. Want er valt mij een onvergetelijke ervaring ten deel, wanneer het paard (groot, krachtig, indrukwekkend, autonoom, ongedurig) mij (klein, nietig, onaanzienlijk) rustig stapvoets volgt, zich laat leiden zonder dat ik een woord zeg, simpelweg door er te zijn met alles wat ik heb en alles wat ik ben, door mijn aandacht en energie te richten op mijn intenties en op het paard. Wat wil ik? Wat zijn mijn bedoelingen? En het kan niet anders dan dat het paard aanvoelt dat mijn intenties oprecht zijn en daarom bereid is mij te volgen. Geen wilskracht, geen mind over matter, geen instructies op krachtige bevelende toon, maar zwijgend contact maken op een ander niveau dan we in managementland gewend zijn. Leiderschap wordt daarmee ontdaan van alle opsmuk, alle ingewikkelde managementtheorieen en teruggebracht tot de essentie. Leiderschap is luisteren, zien en contact maken.

Wat je meeneemt
De ervaring illustreerde op een prachtige manier dat de natuur (dus ook de mens!) zich niet laat dwingen. De natuur laat zich hoogstens een handje helpen; laat zich leiden als het geleid wil worden. Oprechte belangstelling en aandacht voor de ander zijn daarvoor een vereiste!

De opbrengst
Ik heb mijn wonderlijke ervaring meegenomen naar mijn team, naar mijn dagelijks werk, de weerbarstige werkelijkheid van alledag.  En ik heb gemerkt dat mijn nieuwe onbevangen kwetsbare houding ongekende mogelijkheden biedt. De samenwerking in het team is verbeterd, medewerkers durven veel meer initiatief te tonen, Onuitgesproken behoeften, wensen worden feilloos aangevoeld. Effectiviteit en plezier in het werk zijn toegenomen. Kortom: ik hoef een stuk minder hard te werken voor een veel hogere teamopbrengst.

Manager HRM en Deelnemer MD-programma (onderdeel leiderschap), oktober 2016-maart 2017

Rogier Hazeu  Director at Nefkens

Gabor is een gedreven persoon die in staat is mensen een spiegel voor te houden en ze daardoor inzicht te geven in hun gedrag. Ik heb hem leren kennen als integer en oprecht. Nogal anders dan de gemiddelde coach/trainer en dat is hard nodig in een wereld die razendsnel veranderd.

Joost Smaal – Ondernemer at De Verwenbakker B.V. 


Creative, strong interpersonal sensitivity, not a trainer from the book..adepts himself to the group and the transformation they are going through. I had several unique experiences within team coaching with gabor in transformation of group and individuals, way of working, get more out of business and life balance.

Hanna Polman – Brand Category Marketing Manager Benelux and France 


Gabor is an inspiring coach who provides and equipes people on a situational level of performance leadership or competences.

Monique Göttgens – Hesselink – Shopper Marketing Manager at Akzo Nobel 


Gabor is een trainer/coach die ik iedere lijnmanager zou aanraden die zijn/haar team naar een hoger plan wil trekken. Op zeer toegankelijke wijze weet Gabor bij mensen de “onderstroom” aan te raken, daarbij subtiel gebruik makend van enkele theoretische modellen. Mijn ervaring is dat hierbij al snel een open sfeer ontstaat in de groep, waardoor iedereen écht zichzelf kan zijn en daarmee zichzelf en vervolgens het team verder ontwikkeld. Een traject met Gabor is een cadeau voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

Duco van den Bergh – Commercieel directeur bij Van Eembergen B.V.


Een intensieve periode van trainen heeft onze commerciële buitendienst naar een hoger plan gebracht. De sessies waren open, constructief, confronterend maar vooral heel erg positief! Gabor zijn inzet en enthousiasme, om op een zeer constructieve wijze de afgelopen weken en maanden met het team aan de slag te zijn geweest, verdient een dikke pluim. Zonder hem hadden we deze stap nooit zo snel kunnen maken!

Contact

Bewust Competent, leiderschap & communicatie
Onderdeel van BC Company B.V.

Gabor Heeffer: oprichter/trainer/coach

Kinderstraatje 4
4664 RM Lepelstraat

info@bewustcompetent.nl
Gabor@bewustcompetent.nl

MOB. +31(0)6 52 62 17 51

Bewust Competent